Voor leerkrachten

Expeditie Vrijheid is een methodevervangend lespakket voor groep 7 en 8, waarin kinderen door middel van omgevingsonderwijs en burgerschapsopdrachten de betekenis van oorlog en vrede ontdekken, in hun eigen omgeving. Het lespakket is toegespitst op de provincie Overijssel en ontwikkeld samen met 10 Overijsselse partnerscholen. De zes lessen zijn gratis online toegankelijk. Zeker 178 scholen nemen deel aan Expeditie Vrijheid. Doet jouw school ook mee?

Tip voor werken met de PDF’s van Expeditie Vrijheid

Vaak openen leerlingen de PDF’s in de browser, maar dan kunnen zij hun ingevulde antwoorden niet opslaan. Als je leerlingen leert de PDF’s met rechtermuisknop op te slaan op computer of tablet, en deze vervolgens (bijvoorbeeld) met Adobe Reader (hier gratis te downloaden) openen, dan kunnen ze hun antwoorden wel opslaan én verdwijnt hun PDF niet als ze een linkje uit de PDF aanklikken (bij bewerken in de browser gebeurt dat helaas wel). 

Lesmateriaal

Ook handig

Handleiding voor leerkrachten

– In deze handleiding is niet alleen alleen het didactisch model achter Expeditie Vrijheid te vinden, maar ook de opbouw van de lessen, bij elke les een extra quiz over het theoriedeel van de les en het colofon.

Grote opdrachtvellen

– Elke les bevat één grotere theorieopdracht (opdracht 2), waarin de feitenkennis uit de les geordend wordt. Deze opdrachten zijn ook apart als A3 te downloaden, om klassikaal aan de Expeditieposter te verbinden.

In de buurt

– een overzicht van lokale tips en wist-je-dat’jes voor de 25 Overijsselse gemeentes, geordend per lesthema.

Expeditieposter

– Centraal in Expeditie Vrijheid staat een Expeditieposter, op A0. De verzending van deze poster (in de week van 6 januari 2020) is gekoppeld aan de 178 Overijsselse scholen die hun interesse voor 1 december 2019 kenbaar gemaakt hebben. Ook interesse? Meld je bij Willemijn Zwart, via wzwart@ijsselacademie.nl, ontvang de drukklare poster digitaal en bestel deze en vervolgens zelf via een (online) drukkerij.

Uitgangspunten

Het lesmateriaal in Expeditie Vrijheid is ontwikkeld in samenwerking met 10 partnerscholen, verspreid door de provincie Overijssel. Samen met hen zijn we tot de volgende drie uitgangspunten voor Expeditie Vrijheid gekomen:

  1. Methodevervangend werken: dekkend voor kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen voor de Tweede Wereldoorlog en net zo makkelijk te gebruiken als de gebruikelijke geschiedenismethode. De lessen zijn dus in plaats van de methodelessen over de Tweede Wereldoorlog te gebruiken.
  2. Omgevingsonderwijs: leren over en van je eigen omgeving, op onderzoek uit naar sporen van de oorlog in jouw buurt. Kinderen worden uitgenodigd naar buiten te gaan en hun eigen omgeving te verkennen, aan de hand van eenvoudige werkvormen en toegankelijke onderzoeksopdrachten.
  3. Burgerschap: leren over vrijheid, democratie en rechtstaat, aan de hand van een periode waar dit alles niet bestond. Elke les eindigt met een spelvorm of creatieve verwerkingsvorm waarin burgerschapsdoelen als het waarderen van verschillen, het belang van de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting centraal staan.