Veteraan in de klas

Ontvang als klas een veteraan, en leer over oorlog en vrede, het maken van moeilijke keuzes en het belang van eigen meningsvorming.

Leerlingen die ademloos luisteren, enthousiast met elkaar in gesprek gaan en een waardevolle ervaring rijker het lokaal verlaten. Dat beeld herkennen veel docenten, die hun les hebben verreikt met een gastles van Veteraan in de Klas. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de dag zetten mannen en vrouwen zich als militair in voor onze vrijheid. Nederland telt 110.000 veteranen. 350 van hen delen hun ervaringen met leerlingen.

Elke veteraan moet tijdens een missie keuzes maken. Vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen, die bepalend kan zijn voor leven of dood. Dit soort afwegingen en dilemma’s staan centraal in ‘Wat zou jij beslissen?’.

Door het behandelen van de dilemma’s ervaren de leerlingen hoe moeilijk dit is. Dit geeft een concrete uitvoering aan het thema burgerschap. Ze oefenen kritische denkvaardigheden en zien de gevolgen van de verschillende keuzes, ook na de missie.

U laat de leerlingen  binnen verschillende vakken nadenken over goed en fout, het maken van keuzes, de gevolgen daarvan en draagt bij aan hun meningsvorming. Het programma past binnen verschillende domeinen van burgerschapsvorming. Zoals bij democratie, participatie of identiteit. Maar ook bij geschiedenis of het thema vrede en veiligheid. De dilemma’s brengen de echte wereld in de klas.

Meer informatie is te vinden op www.veteraneninstituut.nl/watzoujijbeslissen.