Lesmateriaal

Expeditie vrijheid is een educatief project voor groep 7 en 8 in Overijssel, ontwikkeld door het Historisch Centrum Overijssel in samenwerking met tien Overijsselse partnerscholen.

Opzet

Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan in zes lessen van 1,5 uur op zoek naar sporen van de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van vrijheid in hun eigen omgeving.

  • Les 1: Oorlog en Bezetting
  • Les 2: Democratie en Dictatuur
  • Les 3: Antisemitisme en Discriminatie
  • Les 4: Soldaten en Verzetsstrijders
  • Les 5: Vergeven en Vergelden
  • Les 6: Herinneren en Herdenken

Voor elke les wordt een powerpoint met volop beeldmateriaal aangeleverd, een werkblad voor de leerlingen en een overzicht per gemeente met mogelijkheden voor lokale koppeling. Dit materiaal staat vanaf 1 januari 2020 online.

Na afloop van de zes lessen ga je met de klas op excursie, naar een museum, een plaats van herinnering of een cultureel evenement in Overijssel.

*Alleen voor deelnemende Overijsselse gemeenten.

Uitgangspunten

Het lesmateriaal in Expeditie Vrijheid wordt ontwikkeld in samenwerking met 10 partnerscholen, verspreid door de provincie Overijssel. Samen met hen zijn we tot de volgende drie uitgangspunten voor Expeditie Vrijheid gekomen:

  1. Methodevervangend werken: dekkend voor kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen voor de Tweede Wereldoorlog en net zo makkelijk te gebruiken als de gebruikelijke geschiedenismethode. De lessen zijn dus in plaats van de methodelessen over de Tweede Wereldoorlog te gebruiken.
  2. Omgevingsonderwijs: leren over en van je eigen omgeving, op onderzoek uit naar sporen van de oorlog in jouw buurt. Kinderen worden uitgenodigd naar buiten te gaan en hun eigen omgeving te verkennen, aan de hand van eenvoudige werkvormen en toegankelijke onderzoeksopdrachten.
  3. Burgerschap: leren over vrijheid, democratie en rechtstaat, aan de hand van een periode waar dit alles niet bestond. Elke les eindigt met een spelvorm of creatieve verwerkingsvorm waarin burgerschapsdoelen als het waarderen van verschillen, het belang van de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting centraal staan.